Medical Device 醫療儀器產品

Detail

療程時間更短


革命性吸力手握把設計及較冷的溫度,治療時間僅需35分鐘,幾乎為上一代手握把一半的療程時間。

 

過程更加舒適


利用 CoolAdvantage™ 手握把進行療程,受試者反應舒適度提升45%                                        

 

治療更多組織


更大的傳遞低溫面積,和更大的組織吸取面積                                                                           

 
BACK
LIST